Vedtekter vedtatt i bankens forstanderskap 26. mars 2020.