Vedtekter vedtatt i bankens forstanderskap 21. mars 2019.