Logo_GSPB

INNSKYTER (KUNDE) - VALGMØTE

Vi ønsker velkommen til innskyter (kunde) - valgmøte i Gildeskål Sparebank den 19. mars 2018 kl. 17.30 på kantinen (3. etg.) i bankens lokaler.

 

Til behandling:

- Valg av to medlemmer til forstanderskapet for 2018 - 2019.

- Valg av to varamedlemmer til forstanderskapet for 2018.

 

Innskytere (kunder) som ønsker å delta på valgmøtet bes underrette banken om dette snarest mulig.

Tlf. 75 75 78 20, telefaks 75 75 78 21 eller e-post: post.til@gspb.no

 

Inndyr, 6. mars 2018

Walter Pedersen

Forstanderskapets leder

Valuta

Slutt på valuta

Gildeskål Sparebank avvikler veksling av valuta fra 1. februar 2018.

På grunn av stadig mindre etterspørsel, velger vi å avvikle ordningen med kjøp og salg av valuta over disk i banken. Dette gjelder kjøp og salg av Euro og Svenske kroner. Betaling av faktura og overførsel til utlandet vil ikke bli berørt hverken i banken eller nettbank.

Har du behov for veksling av utenlandske sedler er det valutaautomat blant annet på Bodø Lufthavn og City Nord.

Gode råd