Styret

Styret i Gildeskål Sparebank

Etter valg den 25.03.2021

2021 - 2022 Roy Rognan, Storvik. Leder
2021     Tord Ueland Kolstad, Bodø.  Nestleder 
2021 - 2022 Walter Pedersen, Inndyr. Styremedlem
2020 - 2021 Randi Busch Bøkestad, Inndyr. Styremedlem
2020 - 2021 Janette Festvåg, Inndyr. Styremedlem

Varamedlemmer 2020 - 2021:
1. Tore Bjørn Laugsand, Sandhornøy
2. Lasse Willumsen, Inndyr
3. Elin Ragna Johansen, Nygårdsjøen