Kontoer for daglig drift

Vi hjelper deg med å sette opp de kontoene du trenger for å holde oversikt og ha kontroll over bedriftens økonomi.
  • Sett opp egen driftskonto til daglig drift
  • Sett opp skattetrekkskonto dersom du har ansatte
  • Plasser bedriftens overskudd på en kapitalkonto
Kontakt meg om bedriftskontoer

Dette er kontoer for daglig drift

 

Driftskonto

  • Bedriftens brukskonto for daglig drift
  • Gir oversikt over alle inn- og utbetalinger
  • Kan tilknyttes kort og andre betalingstjenester
  • Ta betalt med avtalegiro, betalingsterminal eller Vipps – oppgjøret kommer inn på driftskontoen

 

Skattetrekkskonto

  • Pålagt dersom bedriften din har ansatte og foretar lønnsutbetalinger
  • Kontoen brukes kun til innskudd av skattetrekk og betaling av skatt
  • Kontoen er sperret for andre uttak

 

Kapitalkonto

  • Plasser bedriftens overskudd i en konto med høyere rente
  • Spar så mye du vil, og når du vil
  • Optimal avkastning på kapital som ikke er en del av den daglige driften

 

Klientkonto

  • En konto hvor bedriften din forvalter penger på vegne av kunder. Dette kan enten være en samlekonto for flere kunder, eller en særskilt kundekonto (for en person)
  • Passer for eiendomsmeglere, fondsforvaltere, advokater og andre virksomheter som er lovpålagt å skille mellom egne og klienters midler
  • For klientmidler innestående på felles klientkonto er klientforvalteren å anse som innskyter, for midler innestående på særskilt klientkonto er klient å anse som innskyter


Depositumskonto

  • En konto med et avtalt pengebeløp (ofte tre måneders husleie) som brukes som en sikkerhet mellom utleier og leietaker
  • Brukes vanligvis til leie av bolig- og næringseiendom
  • Kontoen er sperret, så verken leietaker eller utleier kan ta ut pengene alene