Møtet vil bli avholdt som telefonmøte.

Ønsker du å delta på møtet  du sende mail til bmh@gspb.no, eller ringe 905 36 885 senest innen mandag 22. mars kl. 15.

Til behandling:

Valg av 1 medlem til Generalforsamlingen for 4 år, 2021 - 2024.

Valg av 1 medlem til Generalforsamlingen for 3 år, 2021 - 2023.

Valg av 1 varamedlem til Generalforsamlingen for 4 år, 2021 - 2024.

Valg av 1 medlem til bankens valgkomité for 2 år, 2021 - 2022.

Gildeskål Sparebanks vedtekter:

§3-4 Kundenes valg av medlemmer til Generalforsamlingen.

Sparebankens myndige kunder som har innskudd, lån, kreditt eller annet kundeforhold hos banken er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens Generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme når annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens kunder kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene.

 

Inndyr, 11. mars 2021

Walter Pedersen

Generalforsamlingens leder