Styret i Gildeskål Sparebank

Etter valg den 07.03.2017

2017 - 2018 Geir Mikkelsen, Bodø. Leder
2017 - 2018 Bjørn Magne Pedersen, Inndyr.  Styremedlem
2016 - 2017 Roy Rognan, Storvik. Nestleder
2016 - 2017 Mariann Bakken, Bodø. Styremedlem
2016 - 2017 Randi Busch Bøkestad, Inndyr. Styremedlem

Varamedlemmer 2017:
Janette Festvåg, Inndyr
Lasse Willumsen, Inndyr
Johan Nilsen-Nygaard, Sandhornøy