Gildeskål Sparebanks behov for kundekontroll, dvs. kopi av pass (evt. annen legitimasjon)

Alle bankene i Norge er pålagt å foreta en grundig kundekontroll og den sikreste måten å gjøre dette på er å ha kopi av legitimasjon på sine kunder. Dette gjøres både av hensyn til fare for identitetstyveri og anti-hvitvasking, og er hjemlet i bl.a. «hvitvaskingsloven» av 2018.

Da Gildeskål Sparebank i 2012 ble en del av Eika-alliansen og kundedata ble flyttet over til ny dataleverandør, «snakket» ikke systemene godt nok sammen og det måtte derfor legges inn informasjon i datasystemene våre om at alle eksisterende kunder var «kjent». Selvsagt kjenner vi dere fortsatt, men nå pålegges bankene «med sikkerhet å vite at kunden er den han hevder å være»! (Ved opprettelse av kundeforhold nå må kundene vise legitimasjon før de får tjenester fra banken).

Kravet om legitimasjon er nå altså strammet betydelig inn. Alle våre kunder som ved førstegangsutstedelse får BankID-brikke fra oss er vi nødt til å ha innom bankens lokaler på Inndyr eller i Bodø slik at vi får gjennomført maskinell kontroll med skanning av gyldig pass og lesing av data i RFID-brikken i passet (eller annet dokument likestilt med norsk eller utenlandsk pass). Kunder som vet at de allerede har fått dette gjort trenger ikke å foreta ny legitimering. Er du i tvil kan du kontakte banken og spørre hva som er status for deg selv angående legitimasjon.

Det finnes et godkjent alternativ til å komme innom bankens lokaler med passet og det kalles PUM (Personlig Utlevering Mottakingsbevis) hvor vi får Postens hjelp til å få skannet passet. Kontakt oss dersom du bor slik at du ikke er innom Inndyr eller Bodø i løpet av perioden mai til august i sommer og likevel ønsker å gi oss tilgang til gyldig legitimasjon.

Også for alle våre andre kunder (dvs. uten BankID-brikker) ønsker vi å ha kopi av legitimasjon. For alle som har pass er det dette vi ønsker å skanne, men for de som ikke har pass ønsker vi at dere kommer innom slik at vi kan skanne annen gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort med legitimasjon, etc.).

Som belønning for at dere tar dere turen innom banken (trenger ikke bestille time!) vil alle som kommer innom og får skannet legitimasjon i perioden mai til og med ut august i år delta i trekningen av en iPad! Hver kunde som får sitt pass, eller annen legitimasjon, skannet blir med i trekningen som blir gjort først i september på bakgrunn av uttrekk i lister fra datasystemet vårt. Vinneren vil bli kontaktet av oss, men av hensyn til GDPR (personvernforordningen) vil det ikke bli offentliggjort på vår hjemmeside/FB-profil hvem den heldige vinneren er med mindre kunden selv samtykker til dette.

Vi sier vi ønsker å skanne alle kunders pass, men det er viktig at hver enkelt selv må komme innom med passet sitt. For barn og unge under 18 år kan en av de foresatte ta med barnas pass for skanning.

MVH

Gildeskål Sparebank